Privacyverklaring

Apoco verwerkt – naast organisatiegegevens – uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van Apoco of omdat u deze zelf aan Apoco verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Apoco verwerkt:
– Voor- en achternaam,
– Telefoonnummer,
– E-mailadres.

Apoco verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Apoco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Apoco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zullen uiterlijk 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst met u of uw organisatie worden verwijderd, behoudens noodzakelijke gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van de financiële administratie.

Apoco verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Apoco neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Apoco gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een hiervoor een verzoek sturen naar info@apoco.nl. Apoco reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Apoco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@apoco.nl.

Arianne Prudhomme van Reine is namens Apoco, gevestigd aan Van Ballegooijsingel 15, 3055 PA Rotterdam, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is te bereiken via info@apoco.nl en 0621858420.